Karta pojazdu – Poradnik: czym jest, po co i w jakich samochodach jest wydawana?

PublikacjaRedakcja bloga

Karta pojazdu – Poradnik: czym jest, po co i w jakich samochodach jest wydawana?

Pomysł wycofania karty pojazdu pojawia się znów w rozważaniach prowadzonych przez polski rząd. Zanim jednak pomysł ten doczeka się realizacji, wciąż aktualna jest konieczność wyrobienia karty pojazdu dla nowych samochodów. Wciąż mnóstwo osób jest zdania, że karta pojazdu jest dokumentem do niczego niepotrzebnym. Faktem pozostaje jednak to, że właśnie w karcie pojazdu zapisanych jest sporo ważnych informacji. Co to jest karta pojazdu? Co warto o niej wiedzieć? O tym w poniższym wpisie.

Karta pojazdu — źródło informacji o pojeździe

Jak wygląda karta pojazdu? Jak sprawdzić, czy karta pojazdu była wydana? Karta pojazdu pozostaje dokumentem, w którym zawarte są informacje na temat konkretnego pojazdu. Konieczność posiadania przez auto karty, określanej zamiennie książką pojazdu, wciąż obowiązuje. Aby konieczności tej nie było, niezbędne są zmiany w przepisach administracyjnych, które do tej pory jeszcze nie nastąpiły.

Warto też podkreślić, że karta pojazdu jest dokumentem nieustannie wymaganym podczas dokonywania wielu czynności administracyjnych dotyczących auta. Jest też dokumentem obowiązkowym w momencie sprzedaży pojazdu. Trzeba o tym pamiętać.

Jak wyrobić kartę pojazdu?

Konieczność wyrobienia karty pojazdu wynika z zapisu ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 lipca 1999 roku. Zgodnie z założeniami obowiązujących wciąż przepisów, każdy nowy pojazd powinien być wydawany wraz z dokumentem określanym mianem karty pojazdu. To swoisty „paszport” każdego nowego samochodu. Jakie informacje można znaleźć w tym tak ważnym dokumencie? Będą to takie dane identyfikacyjne jak:

  • numer VIN pojazdu
  • dane właścicieli (od pierwszego właściciela)
  • parametry techniczne auta
  • numer świadectwa homologacji pojazdu
  • potwierdzenie rejestracji

Karta pojazdu — po co właściwie jest?

Obowiązek wiążący się z wprowadzeniem kart pojazdu związany był z koniecznością niedopuszczania do tego, by właściciele mogli dowolnie wykonywać różnego rodzaju zmian konstrukcyjnych w posiadanym pojeździe. Mowa o takich zmianach jak np. montaż instalacji LPG, wyrobienie wtórników tablic rejestracyjnych czy montaż haka holowniczego. Życie pokazało, że w wielu sytuacjach niejednokrotnie dochodziło do tego, że właściciel zgłaszał brak karty pojazdu. Fakt ten mógł być spowodowany koniecznością zawarcia w dokumencie „negatywnych” informacji niekorzystnie wpływających na wartość pojazdu wystawionego do sprzedaży. Zgubiona karta pojazdu z pewnością nie jest sytuacją precedensową.

Zgubiona karta pojazdu — co wtedy?

W sytuacji, gdy stwierdzi się brak karty pojazdu i istnieje ryzyko, że została ona zgubiona, konieczne będzie udanie się do wydziału komunikacji. W tym miejscu składa się wniosek o wydanie nowego dokumentu. Ten może być przygotowany po okazaniu dowodu rejestracyjnego auta, dowodu osobistego właściciela pojazdu oraz aktualnej polisy OC. Dodatkowo wnioskodawca powinien także złożyć oświadczenie o utracie posiadanej dotychczas karty pojazdu. Warto zaznaczyć, że takie oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych zeznań.

Jeśli planuje się sprzedaż auta, a karta pojazdu została zgubiona — wówczas warto wtórnik dokumentu wyrobić jeszcze przed przepisaniem własności na nowego właściciela. Zgodnie z przepisami, czas na wyrobienie wtórnika karty pojazdu to 30 dni. W praktyce jednak dokument jest gotowy nawet kilkanaście dni wcześniej.

Często zapomniana karta pojazdu

Ponadto wielu właścicieli aut nierzadko zwyczajnie zapomina o istnieniu karty pojazdu. Dlaczego? Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie ma konieczności okazywania tego dokumentu np. podczas kontroli drogowej. Nikogo nie powinno więc dziwić, że w większości przypadków kierowcy nie mają tej karty przy sobie. Ponadto karty pojazdu fizycznie nie otrzymają także te osoby, które decydują się długoterminowy wynajem samochodu lub finansują zakup auta za pomocą leasingu. W obu tych przypadkach dokument pozostaje w posiadaniu firmy oferującej usługi najmu pojazdów lub w przypadku leasingu — w posiadaniu banku.

Kto wydaje kartę pojazdu?

Za wydanie karty pojazdu dla nowych samochodów odpowiada producent auta lub miejscowy przedstawiciel danej marki motoryzacyjnej. Nieco inaczej jest w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy i niezarejestrowanych w Polsce. Wówczas za wydanie dokumentu odpowiadać będzie organ rejestrujący pojazd. Ile kosztuje wyrobienie karty pojazdu? Niezależnie od tego, czy jest to wtórnik, czy też nie, opłata jest stała i wynosi ok. 75,50 zł.

Karta pojazdu w 2023 r.

Od 4 września 2022 roku nie są wydawane nowe karty pojazdu.

Co w takim razie stanie się ze starymi dokumentami?

– Stare karty pojazdu nie są wymagane przy rejestracji pojazdu. Przy sprzedaży taki dokument możemy przekazać kupującemu pojazd, ale nie musimy. Nie ma takiego obowiązku. Możemy go zostawić sobie na pamiątkę lub oddać do wydziału komunikacji do zarchiwizowania — informacje uzyskane w urzędzie we Wrocławiu.

O autorze

Redakcja bloga administrator